Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 10 iunie 2011

14 iunie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 10 iunie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o majorare de 0,5 miliarde EUR, până la 176,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la 342,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 0,8 miliarde EUR, până la 843,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 2,5 miliarde EUR, până la 70,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 1,8 miliarde EUR, până la 338,4 miliarde EUR. Miercuri, 8 iunie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 110,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 102,4 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 75 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 75 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 10,4 miliarde EUR (faţă de 20,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au redus cu 0,1 miliarde EUR, până la 135,2 miliarde EUR. Această scădere s-a datorat ajungerii la scadenţă a unor titluri achiziţionate în cadrul programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 10 iunie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 74,9 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,3 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o creştere de 5,7 miliarde EUR, până la 197,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 350 670 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 219 620 208
2.1 Creanţe asupra FMI 74 880 −6
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 144 740 213
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 336 126
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 278 2 255
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 278 2 255
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 423 876 −8 258
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 102 442 −8 319
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 321 313 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 42 42
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 79 19
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 36 634 −3 670
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 477 881 15
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 135 180 −100
7.2 Alte titluri 342 702 115
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 521 0
9 Alte active 304 761 2 915
Total active 1 892 579 −6 410
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 843 498 830
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 282 834 −4 279
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 197 395 5 734
2.2 Facilitatea de depozit 10 409 −10 015
2.3 Depozite pe termen fix 75 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 29 3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 400 −1 218
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 78 427 −2 297
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 70 661 −2 478
5.2 Alte angajamente 7 767 181
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 38 066 −1 956
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 589 −764
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 942 635
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 942 635
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 612 0
10 Alte pasive 190 841 2 358
11 Conturi de reevaluare 305 890 0
12 Capital şi rezerve 81 478 279
Total pasive 1 892 579 −6 410

Contacte media