Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. június 10.

2011. június 14.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. június 10-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,5 milliárd euróval nőtt, 176,8 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 342,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,8 milliárd euróval nőtt, 843,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,5 milliárd euróval csökkent, 70,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 1,8 milliárd euróval 338,4 milliárd euróra emelkedett. 2011. június 8-án, szerdán lejárt egy 110,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 102,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 75 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 10,4 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 20,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,1 tétel) 0,1 milliárd euróval 135,2 milliárd euróra csökkent. A csökkenés annak tudható be, hogy lejárt a fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok futamideje. Ezért a 2011. június 10-ével záruló héten az értékpapír-piaci program portfóliójának értéke 74,9 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,3 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 5,7 milliárd euróval 197,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 350 670 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 219 620 208
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 880 −6
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 144 740 213
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 336 126
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 278 2 255
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 278 2 255
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 423 876 −8 258
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 102 442 −8 319
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 321 313 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 42 42
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 79 19
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 36 634 −3 670
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 477 881 15
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 135 180 −100
7.2 Egyéb értékpapírok 342 702 115
8 Euróban denominált államadósság 34 521 0
9 Egyéb eszközök 304 761 2 915
Eszközök összesen 1 892 579 −6 410
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 843 498 830
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 282 834 −4 279
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 197 395 5 734
2.2 Betéti rendelkezésre állás 10 409 −10 015
2.3 Lekötött betétek 75 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 29 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 400 −1 218
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 78 427 −2 297
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 70 661 −2 478
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 767 181
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 38 066 −1 956
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 589 −764
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 942 635
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 942 635
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 612 0
10 Egyéb kötelezettségek 190 841 2 358
11 Átértékelési számlák 305 890 0
12 Saját tőke 81 478 279
Források összesen 1 892 579 −6 410

Médiakapcsolatok