Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 10.6.2011

14.6.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 10.6.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 176,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 342,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 843,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 2,5 miljardilla eurolla 70,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 1,8 miljardilla eurolla 338,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 8.6.2011 erääntyi 110,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 102,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 75 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 10,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 20,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,1 miljardilla eurolla 135,2 miljardiin euroon katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 10.6.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 74,9 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,3 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 5,7 miljardilla eurolla 197,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 350 670 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 219 620 208
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 880 −6
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 144 740 213
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 336 126
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 278 2 255
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 278 2 255
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 423 876 −8 258
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 102 442 −8 319
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 321 313 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 42 42
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 79 19
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 36 634 −3 670
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 477 881 15
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 135 180 −100
7.2 Muut arvopaperit 342 702 115
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 521 0
9 Muut saamiset 304 761 2 915
Vastaavaa yhteensä 1 892 579 −6 410
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 843 498 830
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 282 834 −4 279
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 197 395 5 734
2.2 Talletusmahdollisuus 10 409 −10 015
2.3 Määräaikaistalletukset 75 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 29 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 400 −1 218
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 78 427 −2 297
5.1 Julkisyhteisöt 70 661 −2 478
5.2 Muut 7 767 181
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 38 066 −1 956
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 589 −764
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 942 635
8.1 Talletukset ja muut velat 11 942 635
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 612 0
10 Muut velat 190 841 2 358
11 Arvonmuutostilit 305 890 0
12 Pääoma ja rahastot 81 478 279
Vastattavaa yhteensä 1 892 579 −6 410

Yhteyshenkilöt