Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 27 mai 2011

31 mai 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 27 mai 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 176,2 miliarde EUR, ca urmare a operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 1,2 miliarde EUR, până la 337,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 2,1 miliarde EUR, până la 834,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 7,2 miliarde EUR, până la 65 de miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 4,2 miliarde EUR, până la 343,1 miliarde EUR. Miercuri, 25 mai 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 119,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 116,1 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 76 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 75 de miliarde EUR. Joi, 26 mai 2011, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 39,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 48,1 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 19,4 miliarde EUR (faţă de nivelul de 17,8 miliarde EUR consemnat în săptămâna precedentă).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas nemodificate la 135,3 miliarde EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 27 mai 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 74,9 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,4 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 4,4 miliarde EUR, până la 212,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 350 669 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 219 385 718
2.1 Creanţe asupra FMI 74 886 73
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 144 499 645
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 941 −825
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 393 621
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 393 621
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 437 547 4 800
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 116 102 −3 296
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 321 313 8 037
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 82 48
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 50 12
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 47 160 −3 361
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 472 698 1 240
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 135 280 0
7.2 Alte titluri 337 418 1 240
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 521 −6
9 Alte active 296 296 1 552
Total active 1 900 610 4 740
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 834 123 2 115
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 307 180 −3 840
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 212 761 −4 392
2.2 Facilitatea de depozit 19 382 1 580
2.3 Depozite pe termen fix 75 000 −1 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 37 −28
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 495 −267
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 72 596 7 176
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 64 984 7 210
5.2 Alte angajamente 7 612 −34
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 131 705
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 712 −689
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 820 547
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 820 547
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 612 0
10 Alte pasive 186 852 −1 019
11 Conturi de reevaluare 305 890 0
12 Capital şi rezerve 81 199 12
Total pasive 1 900 610 4 740

Contacte media