Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. gegužės 27 d.

2011 m. gegužės 31 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. gegužės 27 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 176,2 mlrd. eurų – dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 337,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 834,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,2 mlrd. eurų – iki 65 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,2 mlrd. eurų – iki 343,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. gegužės 25 d., baigėsi 119,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 116,1 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 76 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 75 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2011 m. gegužės 26 d., baigėsi 39,8 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 48,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (apytikriai toks pat kaip praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 19,4 mlrd. eurų (palyginti su 17,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) nesikeitė ir buvo 135,3 mlrd. eurų. Dėl to 2011 m. gegužės 27 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 74,9 mlrd. eurų ir 60,4 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,4 mlrd. eurų – iki 212,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 350 669 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 219 385 718
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 886 73
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 144 499 645
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 941 −825
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 393 621
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 393 621
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 437 547 4 800
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 116 102 −3 296
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 321 313 8 037
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 82 48
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 50 12
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 47 160 −3 361
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 472 698 1 240
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 135 280 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 337 418 1 240
8 Valdžios skola eurais 34 521 −6
9 Kitas turtas 296 296 1 552
Visas turtas 1 900 610 4 740
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 834 123 2 115
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 307 180 −3 840
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 212 761 −4 392
2.2 Indėlių galimybė 19 382 1 580
2.3 Terminuotieji indėliai 75 000 −1 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 37 −28
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 495 −267
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 72 596 7 176
5.1 Valdžiai 64 984 7 210
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 612 −34
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 131 705
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 712 −689
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 820 547
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 820 547
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 612 0
10 Kiti įsipareigojimai 186 852 −1 019
11 Perkainojimo sąskaitos 305 890 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 199 12
Visi įsipareigojimai 1 900 610 4 740
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai