Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. május 27.

2011. május 31.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. május 27-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 176,2 milliárd eurós értékkel gyakorlatilag nem változott.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,2 milliárd euróval 337,4 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,1 milliárd euróval nőtt, 834,1 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 7,2 milliárd euróval 65 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 4,2 milliárd euróval 343,1 milliárd euróra emelkedett. 2011. május 25-én, szerdán lejárt egy 119,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 116,1 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 76 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 75 milliárd euro értékben. 2011. május 26-án, csütörtökön lejárt egy 39,8 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 48,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 19,4 milliárd euro volt (szemben az előző heti 17,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) nem változott, értéke 135,3 milliárd euro maradt. Ezért a 2011. május 27-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 74,9 milliárd eurót, a fedezett kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió pedig 60,4 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 4,4 milliárd euróval 212,8 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 350 669 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 219 385 718
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 886 73
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 144 499 645
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 941 −825
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 393 621
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 393 621
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 437 547 4 800
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 116 102 −3 296
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 321 313 8 037
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 82 48
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 50 12
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 47 160 −3 361
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 472 698 1 240
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 135 280 0
7.2 Egyéb értékpapírok 337 418 1 240
8 Euróban denominált államadósság 34 521 −6
9 Egyéb eszközök 296 296 1 552
Eszközök összesen 1 900 610 4 740
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 834 123 2 115
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 307 180 −3 840
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 212 761 −4 392
2.2 Betéti rendelkezésre állás 19 382 1 580
2.3 Lekötött betétek 75 000 −1 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 37 −28
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 495 −267
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 72 596 7 176
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 64 984 7 210
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 612 −34
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 131 705
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 712 −689
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 820 547
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 820 547
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 612 0
10 Egyéb kötelezettségek 186 852 −1 019
11 Átértékelési számlák 305 890 0
12 Saját tőke 81 199 12
Források összesen 1 900 610 4 740

Médiakapcsolatok