Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 27.5.2011

31.5.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 27.5.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 176,2 miljardissa eurossa asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,2 miljardilla eurolla 337,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,1 miljardilla eurolla 834,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 7,2 miljardilla eurolla 65 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 4,2 miljardilla eurolla 343,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 25.5.2011 erääntyi 119,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 116,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 76 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 75 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 26.5.2011 erääntyi 39,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 48,1 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 19,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 17,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli edelleen 135,3 miljardia euroa. Perjantaina 27.5.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 74,9 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,4 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 4,4 miljardilla eurolla 212,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 350 669 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 219 385 718
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 886 73
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 144 499 645
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 941 −825
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 393 621
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 393 621
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 437 547 4 800
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 116 102 −3 296
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 321 313 8 037
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 82 48
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 50 12
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 47 160 −3 361
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 472 698 1 240
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 135 280 0
7.2 Muut arvopaperit 337 418 1 240
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 521 −6
9 Muut saamiset 296 296 1 552
Vastaavaa yhteensä 1 900 610 4 740
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 834 123 2 115
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 307 180 −3 840
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 212 761 −4 392
2.2 Talletusmahdollisuus 19 382 1 580
2.3 Määräaikaistalletukset 75 000 −1 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 37 −28
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 495 −267
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 72 596 7 176
5.1 Julkisyhteisöt 64 984 7 210
5.2 Muut 7 612 −34
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 131 705
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 712 −689
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 820 547
8.1 Talletukset ja muut velat 11 820 547
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 612 0
10 Muut velat 186 852 −1 019
11 Arvonmuutostilit 305 890 0
12 Pääoma ja rahastot 81 199 12
Vastattavaa yhteensä 1 900 610 4 740

Yhteyshenkilöt