Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 27. mai 2011

31. mai 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

27. mail 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis kliendi- ja portfellitehingute tulemusel praktiliselt muutumatuna 176,2 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,2 miljardi euro võrra 337,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,1 miljardi euro võrra 834,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 7,2 miljardi euro võrra 65 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 4,2 miljardi euro võrra 343,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 25. mail 2011 möödus 119,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 116,1 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 76 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 75 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 26. mail 2011 möödus 39,8 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 48,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 19,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 17,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis muutumatuna 135,3 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 27. mail 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 74,9 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 60,4 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4,4 miljardi euro võrra 212,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 350 669 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 219 385 718
2.1 Nõuded RVFle 74 886 73
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 144 499 645
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 22 941 −825
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 393 621
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 393 621
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 437 547 4 800
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 116 102 −3 296
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 321 313 8 037
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 82 48
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 50 12
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 47 160 −3 361
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 472 698 1 240
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 135 280 0
7.2 Muud väärtpaberid 337 418 1 240
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 521 −6
9 Muud varad 296 296 1 552
Varad kokku 1 900 610 4 740
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 834 123 2 115
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 307 180 −3 840
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 212 761 −4 392
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 19 382 1 580
2.3 Tähtajalised hoiused 75 000 −1 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 37 −28
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 495 −267
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 72 596 7 176
5.1 Valitsussektor 64 984 7 210
5.2 Muud kohustused 7 612 −34
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 131 705
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 712 −689
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 820 547
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 820 547
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 612 0
10 Muud kohustused 186 852 −1 019
11 Ümberhindluskontod 305 890 0
12 Kapital ja reservid 81 199 12
Kohustused kokku 1 900 610 4 740

Kontaktandmed