Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 13 mai 2011

17 mai 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 13 mai 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o majorare de 0,1 miliarde EUR, până la 175,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 1,3 miliarde EUR, până la 336,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 1,4 miliarde EUR, până la 833,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 2,9 miliarde EUR, până la 43,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a majorat cu 22,5 miliarde EUR, până la 350 de miliarde EUR. Miercuri, 11 mai 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 127,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 124,8 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 83,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 80,7 miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri, 11 mai 2011, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 62,2 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 76 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (comparativ cu săptămâna precedentă, când nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 12,1 miliarde EUR (faţă de 54,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au redus cu 5 milioane EUR, menţinându-se, totuşi, practic nemodificate la nivelul de 136,5 miliarde EUR. Această scădere s-a datorat ajungerii la scadenţă a unor titluri achiziţionate în cadrul programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 13 mai 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 76,1 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,4 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o creştere de 28,6 miliarde EUR, până la 243,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 350 668 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 217 453 −636
2.1 Creanţe asupra FMI 74 116 −6
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 143 337 −630
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 597 155
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 828 −1 313
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 828 −1 313
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 438 184 −5 778
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 124 754 −2 784
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 313 276 −3 034
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 104 97
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 50 −57
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 50 399 −1 772
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 472 713 1 294
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 136 508 −5
7.2 Alte titluri 336 206 1 299
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 548 0
9 Alte active 291 274 4 866
Total active 1 898 665 −3 185
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 833 346 −1 353
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 331 832 296
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 243 650 28 622
2.2 Facilitatea de depozit 12 106 −42 138
2.3 Depozite pe termen fix 76 000 13 823
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 76 −10
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 509 −391
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 50 819 −2 873
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 43 225 −2 917
5.2 Alte angajamente 7 595 45
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 681 433
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 404 498
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 895 −1 040
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 895 −1 040
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 612 0
10 Alte pasive 184 489 1 243
11 Conturi de reevaluare 305 890 0
12 Capital şi rezerve 81 187 0
Total pasive 1 898 665 −3 185

Contacte media