Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. gegužės 13 d.

2011 m. gegužės 17 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. gegužės 13 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 175,1 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 336,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 833,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,9 mlrd. eurų – iki 43,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 22,5 mlrd. eurų – iki 350 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. gegužės 11 d., baigėsi 127,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 124,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 83,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 80,7 mlrd. eurų vertės operacija. Trečiadienį, 2011 d. gegužės 11 d., taip pat baigėsi 62,2 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 76 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 12,1 mlrd. eurų (palyginti su 54,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 5 mln. eurų, t. y. iš esmės nepasikeitė ir buvo 136,5 mlrd. eurų, pasibaigus pagal padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. gegužės 13 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 76,1 mlrd. eurų ir 60,4 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 28,6 mlrd. eurų – iki 243,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 350 668 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 217 453 −636
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 116 −6
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 143 337 −630
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 597 155
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 828 −1 313
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 828 −1 313
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 438 184 −5 778
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 124 754 −2 784
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 313 276 −3 034
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 104 97
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 50 −57
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 50 399 −1 772
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 472 713 1 294
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 136 508 −5
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 336 206 1 299
8 Valdžios skola eurais 34 548 0
9 Kitas turtas 291 274 4 866
Visas turtas 1 898 665 −3 185
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 833 346 −1 353
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 331 832 296
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 243 650 28 622
2.2 Indėlių galimybė 12 106 −42 138
2.3 Terminuotieji indėliai 76 000 13 823
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 76 −10
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 509 −391
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 50 819 −2 873
5.1 Valdžiai 43 225 −2 917
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 595 45
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 681 433
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 404 498
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 895 −1 040
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 895 −1 040
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 612 0
10 Kiti įsipareigojimai 184 489 1 243
11 Perkainojimo sąskaitos 305 890 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 187 0
Visi įsipareigojimai 1 898 665 −3 185

Kontaktai žiniasklaidai