Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. május 13.

2011. május 17.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. május 13-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval nőtt, 175,1 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,3 milliárd euróval 336,2 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,4 milliárd euróval 833,3 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,9 milliárd euróval csökkent, 43,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 22,5 milliárd euróval 350 milliárd euróra emelkedett. 2011. május 11-én, szerdán lejárt egy 127,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 124,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 83,7 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 80,7 milliárd euro értékben. Szintén 2011. május 11-én 62,2 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 76 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 12,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 54,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 5 millió euróval csökkent, ám gyakorlatilag így sem változott, vagyis 136,5 milliárd euro maradt. A csökkenés annak tudható be, hogy lejárt a fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok futamideje. Ezért a 2011. május 13-ával záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 76,1 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,4 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 28,6 milliárd euróval 243,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 350 668 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 217 453 −636
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 116 −6
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 143 337 −630
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 597 155
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 828 −1 313
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 828 −1 313
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 438 184 −5 778
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 124 754 −2 784
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 313 276 −3 034
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 104 97
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 50 −57
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 50 399 −1 772
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 472 713 1 294
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 136 508 −5
7.2 Egyéb értékpapírok 336 206 1 299
8 Euróban denominált államadósság 34 548 0
9 Egyéb eszközök 291 274 4 866
Eszközök összesen 1 898 665 −3 185
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 833 346 −1 353
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 331 832 296
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 243 650 28 622
2.2 Betéti rendelkezésre állás 12 106 −42 138
2.3 Lekötött betétek 76 000 13 823
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 76 −10
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 509 −391
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 50 819 −2 873
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 43 225 −2 917
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 595 45
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 681 433
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 404 498
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 895 −1 040
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 895 −1 040
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 612 0
10 Egyéb kötelezettségek 184 489 1 243
11 Átértékelési számlák 305 890 0
12 Saját tőke 81 187 0
Források összesen 1 898 665 −3 185

Médiakapcsolatok