Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 13.5.2011

17.5.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 13.5.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 175,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 336,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,4 miljardilla eurolla 833,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 2,9 miljardilla eurolla 43,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 22,5 miljardilla eurolla 350 miljardiin euroon. Keskiviikkona 11.5.2011 erääntyi 127,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 124,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 83,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 80,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio. Keskiviikkona 11.5.2011 erääntyi myös 62,2 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 76 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 12,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 54,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 5 miljoonalla eurolla katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi mutta oli edelleen noin 136,5 miljardia euroa. Perjantaina 13.5.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 76,1 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,4 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 28,6 miljardilla eurolla 243,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 350 668 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 217 453 −636
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 116 −6
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 143 337 −630
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 597 155
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 828 −1 313
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 828 −1 313
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 438 184 −5 778
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 124 754 −2 784
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 313 276 −3 034
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 104 97
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 50 −57
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 50 399 −1 772
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 472 713 1 294
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 136 508 −5
7.2 Muut arvopaperit 336 206 1 299
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 548 0
9 Muut saamiset 291 274 4 866
Vastaavaa yhteensä 1 898 665 −3 185
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 833 346 −1 353
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 331 832 296
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 243 650 28 622
2.2 Talletusmahdollisuus 12 106 −42 138
2.3 Määräaikaistalletukset 76 000 13 823
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 76 −10
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 509 −391
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 50 819 −2 873
5.1 Julkisyhteisöt 43 225 −2 917
5.2 Muut 7 595 45
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 681 433
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 404 498
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 895 −1 040
8.1 Talletukset ja muut velat 10 895 −1 040
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 612 0
10 Muut velat 184 489 1 243
11 Arvonmuutostilit 305 890 0
12 Pääoma ja rahastot 81 187 0
Vastattavaa yhteensä 1 898 665 −3 185

Yhteyshenkilöt