Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 6 mai 2011

10 mai 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 6 mai 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o majorare de 0,4 miliarde EUR, până la 175,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au scăzut cu 0,6 miliarde EUR, până la 334,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 0,3 miliarde EUR, până la 834,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 38,3 miliarde EUR, până la 46,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 8 miliarde EUR, până la 327,5 miliarde EUR. Miercuri, 4 mai 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 117,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 127,5 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 71,4 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 62,2 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 54,2 miliarde EUR (faţă de 27,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au redus cu 7 milioane EUR, menţinându-se, totuşi, practic nemodificate la nivelul de 136,5 miliarde EUR. Această scădere s-a datorat ajungerii la scadenţă a unor titluri achiziţionate în cadrul programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 6 mai 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 76,1 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,4 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o creştere de 27,4 miliarde EUR, până la 215 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 350 668 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 218 089 1 274
2.1 Creanţe asupra FMI 74 122 −115
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 143 967 1 389
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 442 176
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 142 −1 229
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 142 −1 229
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 443 962 9 703
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 127 538 9 655
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 316 310 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 7 5
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 107 43
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 52 172 2 589
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 471 419 −639
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 136 513 −7
7.2 Alte titluri 334 907 −632
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 548 0
9 Alte active 286 408 −4 125
Total active 1 901 850 7 749
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 834 699 268
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 331 536 45 030
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 215 028 27 374
2.2 Facilitatea de depozit 54 244 26 906
2.3 Depozite pe termen fix 62 177 −9 226
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 86 −24
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 900 −150
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 53 692 −38 557
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 46 142 −38 282
5.2 Alte angajamente 7 550 −275
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 248 −910
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 905 979
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 935 104
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 935 104
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 612 0
10 Alte pasive 183 247 983
11 Conturi de reevaluare 305 890 0
12 Capital şi rezerve 81 187 2
Total pasive 1 901 850 7 749

Contacte media