Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. május 6.

2011. május 10.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. május 6-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,4 milliárd euróval nőtt, 175,1 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval 334,9 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,3 milliárd euróval nőtt, 834,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 38,3 milliárd euróval csökkent, 46,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 8 milliárd euróval csökkent, 327,5 milliárd euróra. 2011. május 4-én, szerdán lejárt egy 117,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 127,5 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 71,4 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 62,2 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 54,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 27,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,1 tétel) 7 millió euróval csökkent, vagyis gyakorlatilag nem változott, így 136,5 milliárd euro maradt. A csökkenés annak tudható be, hogy lejárt a fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok futamideje. Így a 2011. május 6-ával záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 76,1 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,4 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 27,4 milliárd euróval 215 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 350 668 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 218 089 1 274
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 122 −115
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 143 967 1 389
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 442 176
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 142 −1 229
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 142 −1 229
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 443 962 9 703
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 127 538 9 655
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 316 310 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 7 5
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 107 43
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 52 172 2 589
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 471 419 −639
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 136 513 −7
7.2 Egyéb értékpapírok 334 907 −632
8 Euróban denominált államadósság 34 548 0
9 Egyéb eszközök 286 408 −4 125
Eszközök összesen 1 901 850 7 749
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 834 699 268
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 331 536 45 030
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 215 028 27 374
2.2 Betéti rendelkezésre állás 54 244 26 906
2.3 Lekötött betétek 62 177 −9 226
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 86 −24
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 900 −150
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 53 692 −38 557
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 46 142 −38 282
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 550 −275
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 248 −910
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 905 979
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 935 104
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 935 104
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 612 0
10 Egyéb kötelezettségek 183 247 983
11 Átértékelési számlák 305 890 0
12 Saját tőke 81 187 2
Források összesen 1 901 850 7 749

Médiakapcsolatok