Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 6.5.2011

10.5.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 6.5.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 175,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,6 miljardilla eurolla 334,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 834,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 38,3 miljardilla eurolla 46,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 8 miljardilla eurolla 327,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 4.5.2011 erääntyi 117,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 127,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 71,4 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 62,2 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 54,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 27,3 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 7 miljoonalla eurolla katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi mutta oli edelleen noin 136,5 miljardia euroa. Perjantaina 6.5.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 76,1 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,4 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 27,4 miljardilla eurolla 215 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 350 668 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 218 089 1 274
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 122 −115
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 143 967 1 389
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 442 176
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 142 −1 229
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 142 −1 229
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 443 962 9 703
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 127 538 9 655
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 316 310 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 7 5
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 107 43
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 52 172 2 589
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 471 419 −639
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 136 513 −7
7.2 Muut arvopaperit 334 907 −632
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 548 0
9 Muut saamiset 286 408 −4 125
Vastaavaa yhteensä 1 901 850 7 749
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 834 699 268
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 331 536 45 030
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 215 028 27 374
2.2 Talletusmahdollisuus 54 244 26 906
2.3 Määräaikaistalletukset 62 177 −9 226
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 86 −24
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 900 −150
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 53 692 −38 557
5.1 Julkisyhteisöt 46 142 −38 282
5.2 Muut 7 550 −275
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 248 −910
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 905 979
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 935 104
8.1 Talletukset ja muut velat 11 935 104
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 612 0
10 Muut velat 183 247 983
11 Arvonmuutostilit 305 890 0
12 Pääoma ja rahastot 81 187 2
Vastattavaa yhteensä 1 901 850 7 749

Yhteyshenkilöt