Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 22 aprilie 2011

27 aprilie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 22 aprilie 2011, scăderea de 3 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur de către o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2009).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o diminuare de 1,7 miliarde EUR, până la 175 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 1,5 miliarde EUR, până la 335,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 6,7 miliarde EUR, până la 837,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 9 miliarde EUR, până la 66,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a majorat cu 1 miliard EUR, până la 332,2 miliarde EUR. Miercuri, 20 aprilie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 94,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 97,4 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 77 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 76 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 13,1 miliarde EUR (faţă de 10 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au redus cu numai 3 milioane EUR, menţinându-se, astfel, practic nemodificate la nivelul de 136,6 miliarde EUR. Această scădere de mică amploare s-a datorat ajungerii la scadenţă a unor titluri achiziţionate în cadrul programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 22 aprilie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 76,1 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,5 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 18 miliarde EUR, până la 204,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 350 668 −3
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 218 059 −1 215
2.1 Creanţe asupra FMI 74 237 −7
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 143 822 −1 208
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 510 −93
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 23 157 −1 737
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 23 157 −1 737
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 421 478 3 069
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 97 372 3 238
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 324 042 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 31 −170
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 33 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 44 871 1 413
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 471 916 1 494
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 136 595 −3
7.2 Alte titluri 335 321 1 497
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 085 0
9 Alte active 299 138 −62
Total active 1 887 882 2 865
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 837 626 6 685
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 293 715 −15 858
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 204 468 −17 959
2.2 Facilitatea de depozit 13 104 3 105
2.3 Depozite pe termen fix 76 000 −1 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 143 −4
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 253 105
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 74 645 9 089
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 66 787 8 988
5.2 Alte angajamente 7 858 101
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 42 312 846
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 959 10
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 044 358
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 044 358
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 613 0
10 Alte pasive 180 444 1 630
11 Conturi de reevaluare 305 890 0
12 Capital şi rezerve 81 379 0
Total pasive 1 887 882 2 865

Contacte media