Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. április 22.

2011. április 27.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. április 22-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 3 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2009. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1,7 milliárd euróval csökkent, 175 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,5 milliárd euróval 335,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6,7 milliárd euróval nőtt, 837,6 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 9 milliárd euróval 66,8 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 1 milliárd euróval 332,2 milliárd euróra emelkedett. 2011. április 20-án, szerdán lejárt egy 94,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 97,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 77 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 76 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 13,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti 10 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,1 tétel) mindössze 3 millió euróval csökkent, vagyis gyakorlatilag nem változott, így 136,6 milliárd euro maradt. A kismértékű csökkenés hátterében az állt, hogy néhány, a kötvényvásárlási program keretében vásárolt értékpapírnak lejárt a futamideje. Ezért a 2011. április 22-ével záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 76,1 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,5 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 18 milliárd euróval 204,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 350 668 −3
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 218 059 −1 215
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 237 −7
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 143 822 −1 208
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 510 −93
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 23 157 −1 737
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 23 157 −1 737
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 421 478 3 069
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 97 372 3 238
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 324 042 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 31 −170
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 33 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 44 871 1 413
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 471 916 1 494
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 136 595 −3
7.2 Egyéb értékpapírok 335 321 1 497
8 Euróban denominált államadósság 35 085 0
9 Egyéb eszközök 299 138 −62
Eszközök összesen 1 887 882 2 865
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 837 626 6 685
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 293 715 −15 858
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 204 468 −17 959
2.2 Betéti rendelkezésre állás 13 104 3 105
2.3 Lekötött betétek 76 000 −1 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 143 −4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 253 105
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 74 645 9 089
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 66 787 8 988
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 858 101
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 42 312 846
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 959 10
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 044 358
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 044 358
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 613 0
10 Egyéb kötelezettségek 180 444 1 630
11 Átértékelési számlák 305 890 0
12 Saját tőke 81 379 0
Források összesen 1 887 882 2 865

Médiakapcsolatok