Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 22.4.2011

27.4.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 22.4.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 3 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2009 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,7 miljardilla eurolla 175 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,5 miljardilla eurolla 335,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 6,7 miljardilla eurolla 837,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 9 miljardilla eurolla 66,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 1 miljardilla eurolla 332,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 20.4.2011 erääntyi 94,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 97,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 77 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 76 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 13,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 10 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni aavistuksen eli 3 miljoonalla eurolla katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi ja oli edelleen noin 136,6 miljardia euroa. Perjantaina 22.4.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 76,1 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,5 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 18 miljardilla eurolla 204,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 350 668 −3
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 218 059 −1 215
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 237 −7
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 143 822 −1 208
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 510 −93
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 23 157 −1 737
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 23 157 −1 737
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 421 478 3 069
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 97 372 3 238
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 324 042 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 31 −170
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 33 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 44 871 1 413
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 471 916 1 494
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 136 595 −3
7.2 Muut arvopaperit 335 321 1 497
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 085 0
9 Muut saamiset 299 138 −62
Vastaavaa yhteensä 1 887 882 2 865
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 837 626 6 685
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 293 715 −15 858
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 204 468 −17 959
2.2 Talletusmahdollisuus 13 104 3 105
2.3 Määräaikaistalletukset 76 000 −1 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 143 −4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 253 105
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 74 645 9 089
5.1 Julkisyhteisöt 66 787 8 988
5.2 Muut 7 858 101
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 42 312 846
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 959 10
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 044 358
8.1 Talletukset ja muut velat 13 044 358
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 613 0
10 Muut velat 180 444 1 630
11 Arvonmuutostilit 305 890 0
12 Pääoma ja rahastot 81 379 0
Vastattavaa yhteensä 1 887 882 2 865

Yhteyshenkilöt