European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 aprilie 2011

6 aprilie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 1 aprilie 2011, scăderea de 16,8 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a reflectat ajustările din reevaluările trimestriale.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 9,8 miliarde EUR, până la 177,4 miliarde EUR. Această variaţie s-a produs ca urmare a reevaluărilor trimestriale ale activelor şi pasivelor, precum şi ca efect al operaţiunilor cu clientela şi al celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au mărit cu 0,1 miliarde EUR, până la 333,5 miliarde EUR, creşterea de 0,9 miliarde EUR provenind din operaţiuni compensând cu mult scăderea datorată ajustărilor din reevaluările trimestriale. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 3,8 miliarde EUR, până la 826 de miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 18,1 miliarde EUR, până la 64,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 17,3 miliarde EUR, până la 321,4 miliarde EUR. Miercuri, 30 martie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 89,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 100,4 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 77,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 76,5 miliarde EUR. Joi, 31 martie 2011, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 149,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 129,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,7 miliarde EUR (faţă de 3,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 26,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost de 19,4 miliarde EUR).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 0,2 miliarde EUR, până la 137,6 miliarde EUR, pe seama reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 1 aprilie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 77 de miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,5 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 0,5 miliarde EUR, până la 205,8 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 1 aprilie 2011 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1 007,250 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,4207/EUR

JPY: 117,61/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1161 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 350 667 0 −16 769
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 221 873 761 −11 803
2.1 Creanţe asupra FMI 74 123 231 −2 637
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 147 750 530 −9 166
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 947 −266 −1 376
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 852 508 −80
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 852 508 −80
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 424 041 −11 651 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 100 439 11 022 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 322 855 −20 008 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 737 −2 653 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 10 −13 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 42 126 −3 397 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 471 025 862 −521
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 137 568 0 232
7.2 Alte titluri 333 457 862 −753
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 851 0 −53
9 Alte active 299 114 3 112 1 113
Total active 1 888 496 −10 071 −29 489
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 825 997 3 823 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 308 392 5 063 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 205 755 −536 0
2.2 Facilitatea de depozit 26 054 6 654 0
2.3 Depozite pe termen fix 76 500 −1 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 83 −55 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 005 778 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 72 956 −17 963 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 64 925 −18 096 0
5.2 Alte angajamente 8 030 133 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 42 297 −947 −28
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 310 −186 −95
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 14 470 189 −841
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 14 470 189 −841
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 613 0 −1 939
10 Alte pasive 179 107 −911 −1 225
11 Conturi de reevaluare 305 890 0 −25 642
12 Capital şi rezerve 80 460 84 283
Total pasive 1 888 496 −10 071 −29 489
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media