Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 25 martie 2011

29 martie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 25 martie 2011, creşterea de 4 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de aur de către o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2009) şi tranzacţiilor cu monede de aur efectuate de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,3 miliarde EUR, până la 187,2 miliarde EUR, pe seama intervenţiei din data de 18 martie 2011, a unei operaţiuni de swap cu Banca Japoniei, precum şi a operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au mărit cu 0,9 miliarde EUR, până la 333,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,7 miliarde EUR, până la 822,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 5,9 miliarde EUR, până la 83 de miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 6,2 miliarde EUR, până la 338,7 miliarde EUR. Miercuri, 23 martie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 100,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 89,4 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 77,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 77,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 3,4 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 19,4 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 20,2 miliarde EUR).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au diminuat cu 0,6 miliarde EUR, până la 137,3 miliarde EUR. Această scădere s-a datorat rezultatului net al cumpărărilor decontate şi ajungerii la scadenţă a unor titluri în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 25 martie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 76,7 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,6 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 16,1 miliarde EUR, până la 206,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 367 436 4
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 232 914 −874
2.1 Creanţe asupra FMI 76 529 −404
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 156 385 −470
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 588 −20
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 424 −121
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 424 −121
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 435 692 −7 791
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 89 417 −11 126
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 342 863 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 3 390 3 339
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 22 −4
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 45 523 −3 205
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 470 684 247
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 137 336 −622
7.2 Alte titluri 333 349 869
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 904 0
9 Alte active 294 889 −561
Total active 1 928 055 −12 323
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 822 173 −1 688
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 303 329 −17 710
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 206 292 −16 143
2.2 Facilitatea de depozit 19 400 −750
2.3 Depozite pe termen fix 77 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 138 −817
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 227 350
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 90 919 5 940
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 83 021 5 907
5.2 Alte angajamente 7 897 33
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 43 273 1 483
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 591 −438
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 15 122 −709
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 15 122 −709
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 552 0
10 Alte pasive 181 243 241
11 Conturi de reevaluare 331 533 0
12 Capital şi rezerve 80 094 208
Total pasive 1 928 055 −12 323

Contacte media