Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. március 25.

2011. március 29.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. március 25-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 4 millió eurós emelkedésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2009. szeptember 27-én aláírt központi banki megállapodás alapján) végzett aranyvásárlás és egy másik központi bank aranyérme-kereskedése áll.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) a 2011. március 18-i intervenció, a japán jegybankkal (Bank of Japan) végzett csereügylet, valamint ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval 187,2 milliárd euróra nőtt.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,9 milliárd euróval 333,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,7 milliárd euróval 822,2 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,9 milliárd euróval 83 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 6,2 milliárd euróval csökkent, 338,7 milliárd euróra. 2011. március 23-án, szerdán lejárt egy 100,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 89,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 77,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 77,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 3,4 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 19,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 20,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,6 milliárd euróval 137,3 milliárd euróra csökkent az értékpapír-piaci program keretében elszámolt vásárlás és értékpapír-lejárat nettó hatása miatt. Ezért a 2011. március 25-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 76,7 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,6 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 16,1 milliárd euróval 206,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 367 436 4
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 232 914 −874
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 76 529 −404
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 156 385 −470
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 588 −20
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 424 −121
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 424 −121
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 435 692 −7 791
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 89 417 −11 126
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 342 863 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 3 390 3 339
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 22 −4
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 45 523 −3 205
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 470 684 247
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 137 336 −622
7.2 Egyéb értékpapírok 333 349 869
8 Euróban denominált államadósság 34 904 0
9 Egyéb eszközök 294 889 −561
Eszközök összesen 1 928 055 −12 323
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 822 173 −1 688
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 303 329 −17 710
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 206 292 −16 143
2.2 Betéti rendelkezésre állás 19 400 −750
2.3 Lekötött betétek 77 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 138 −817
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 227 350
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 90 919 5 940
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 83 021 5 907
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 897 33
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 43 273 1 483
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 591 −438
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 15 122 −709
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 15 122 −709
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 552 0
10 Egyéb kötelezettségek 181 243 241
11 Átértékelési számlák 331 533 0
12 Saját tőke 80 094 208
Források összesen 1 928 055 −12 323

Médiakapcsolatok