Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 25.3.2011

29.3.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 25.3.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 4 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa (osto oli sopusoinnussa 27.9.2009 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin käytyä kauppaa kultakolikoilla.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 187,2 miljardiin euroon 18.3.2011 toteutetun intervention, Japanin keskuspankin kanssa tehdyn swapsopimuksen sekä asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 333,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,7 miljardilla eurolla 822,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 5,9 miljardilla eurolla 83 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 6,2 miljardilla eurolla 338,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 23.3.2011 erääntyi 100,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 89,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 77,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 77,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 3,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 19,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 20,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,6 miljardilla eurolla 137,3 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen ja aiemmin hankittujen arvopaperien erääntymisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 25.3.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 76,7 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,6 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 16,1 miljardilla eurolla 206,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 367 436 4
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 232 914 −874
2.1 Saamiset IMF:ltä 76 529 −404
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 156 385 −470
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 588 −20
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 424 −121
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 424 −121
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 435 692 −7 791
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 89 417 −11 126
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 342 863 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 3 390 3 339
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 22 −4
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 45 523 −3 205
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 470 684 247
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 137 336 −622
7.2 Muut arvopaperit 333 349 869
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 904 0
9 Muut saamiset 294 889 −561
Vastaavaa yhteensä 1 928 055 −12 323
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 822 173 −1 688
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 303 329 −17 710
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 206 292 −16 143
2.2 Talletusmahdollisuus 19 400 −750
2.3 Määräaikaistalletukset 77 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 138 −817
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 227 350
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 90 919 5 940
5.1 Julkisyhteisöt 83 021 5 907
5.2 Muut 7 897 33
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 43 273 1 483
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 591 −438
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 15 122 −709
8.1 Talletukset ja muut velat 15 122 −709
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 552 0
10 Muut velat 181 243 241
11 Arvonmuutostilit 331 533 0
12 Pääoma ja rahastot 80 094 208
Vastattavaa yhteensä 1 928 055 −12 323

Yhteyshenkilöt