Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 11 martie 2011

15 martie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 11 martie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,3 miliarde EUR, până la 185 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au mărit cu 0,6 miliarde EUR, până la 333,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 0,5 miliarde EUR, până la 824,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 7,6 miliarde EUR, până la 84 de miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a majorat cu 35,2 miliarde EUR, până la 361,2 miliarde EUR. Miercuri, 9 martie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 124,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 111,3 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 61,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 82,5 miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri, 9 martie 2011, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 77,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 77,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 15,3 miliarde EUR (faţă de 43,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas nemodificate la 138,2 miliarde EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 11 martie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 77,5 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,7 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a mărit cu 51,4 miliarde EUR, până la 234,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 367 432 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 232 201 1 499
2.1 Creanţe asupra FMI 75 487 51
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 156 714 1 448
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 26 048 −302
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 844 −3 186
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 844 −3 186
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 454 249 7 204
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 111 331 −13 111
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 342 863 21 028
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 36 −722
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 18 8
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 50 612 2 774
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 471 899 637
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 138 191 0
7.2 Alte titluri 333 707 637
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 904 0
9 Alte active 296 829 5 173
Total active 1 953 018 13 799
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 824 416 −509
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 327 104 23 356
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 234 056 51 384
2.2 Facilitatea de depozit 15 292 −27 888
2.3 Depozite pe termen fix 77 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 256 −140
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 146 −422
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 91 690 −7 626
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 83 971 −7 649
5.2 Alte angajamente 7 719 23
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 42 441 −920
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 352 −564
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 322 1 417
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 322 1 417
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 552 0
10 Alte pasive 179 630 −934
11 Conturi de reevaluare 331 533 0
12 Capital şi rezerve 79 832 2
Total pasive 1 953 018 13 799

Contacte media