Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. kovo 11 d.

2011 m. kovo 15 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. kovo 11 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 185 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 333,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 824,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,6 mlrd. eurų – iki 84 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 35,2 mlrd. eurų – iki 361,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. kovo 9 d., baigėsi 124,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 111,3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 61,5 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 82,5 mlrd. eurų vertės operacija. Taip pat trečiadienį, 2011 m. kovo 9 d., baigėsi 77,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 77,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 15,3 mlrd. eurų (palyginti su 43,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė ir buvo 138,2 mlrd. eurų. Dėl to 2011 m. kovo 11 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 77,5 mlrd. eurų ir 60,7 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 51,4 mlrd. eurų – iki 234,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 367 432 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 232 201 1 499
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 75 487 51
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 156 714 1 448
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 048 −302
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 844 −3 186
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 844 −3 186
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 454 249 7 204
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 111 331 −13 111
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 342 863 21 028
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 36 −722
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 18 8
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 50 612 2 774
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 471 899 637
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 138 191 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 333 707 637
8 Valdžios skola eurais 34 904 0
9 Kitas turtas 296 829 5 173
Visas turtas 1 953 018 13 799
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 824 416 −509
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 327 104 23 356
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 234 056 51 384
2.2 Indėlių galimybė 15 292 −27 888
2.3 Terminuotieji indėliai 77 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 256 −140
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 146 −422
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 91 690 −7 626
5.1 Valdžiai 83 971 −7 649
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 719 23
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 42 441 −920
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 352 −564
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 322 1 417
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 322 1 417
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 552 0
10 Kiti įsipareigojimai 179 630 −934
11 Perkainojimo sąskaitos 331 533 0
12 Kapitalas ir rezervai 79 832 2
Visi įsipareigojimai 1 953 018 13 799

Kontaktai žiniasklaidai