Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. március 11.

2011. március 15.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. március 11-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval nőtt, 185 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval 333,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,5 milliárd euróval 824,4 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 7,6 milliárd euróval 84 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 35,2 milliárd euróval 361,2 milliárd euróra emelkedett. 2011. március 9-én, szerdán lejárt egy 124,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 111,3 milliárd euro értékben. Ugyanazon a napon lejárt egy 61,5 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 82,5 milliárd euro értékben. Szintén 2011. február 9-én, szerdán 77,5 milliárd euro értékben betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 77,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 0,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 15,3 milliárd euro volt (szemben az előző heti 43,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) nem változott, értéke 138,2 milliárd euro maradt. Ezért a 2011. március 11-ével záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 77,5 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,7 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 51,4 milliárd euróval 234,1 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 367 432 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 232 201 1 499
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 75 487 51
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 156 714 1 448
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 26 048 −302
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 844 −3 186
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 844 −3 186
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 454 249 7 204
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 111 331 −13 111
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 342 863 21 028
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 36 −722
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 18 8
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 50 612 2 774
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 471 899 637
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 138 191 0
7.2 Egyéb értékpapírok 333 707 637
8 Euróban denominált államadósság 34 904 0
9 Egyéb eszközök 296 829 5 173
Eszközök összesen 1 953 018 13 799
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 824 416 −509
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 327 104 23 356
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 234 056 51 384
2.2 Betéti rendelkezésre állás 15 292 −27 888
2.3 Lekötött betétek 77 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 256 −140
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 146 −422
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 91 690 −7 626
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 83 971 −7 649
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 719 23
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 42 441 −920
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 352 −564
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 322 1 417
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 322 1 417
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 552 0
10 Egyéb kötelezettségek 179 630 −934
11 Átértékelési számlák 331 533 0
12 Saját tőke 79 832 2
Források összesen 1 953 018 13 799

Médiakapcsolatok