Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 11.3.2011

15.3.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 11.3.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 185 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 333,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,5 miljardilla eurolla 824,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 7,6 miljardilla eurolla 84 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 35,2 miljardilla eurolla 361,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 9.3.2011 erääntyi 124,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 111,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 61,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 82,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio. Keskiviikkona 9.3.2011 erääntyi myös 77,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 77,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 15,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 43,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli edelleen 138,2 miljardia euroa. Perjantaina 11.3.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 77,5 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,7 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 51,4 miljardilla eurolla 234,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 367 432 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 232 201 1 499
2.1 Saamiset IMF:ltä 75 487 51
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 156 714 1 448
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 048 −302
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 844 −3 186
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 844 −3 186
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 454 249 7 204
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 111 331 −13 111
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 342 863 21 028
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 36 −722
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 18 8
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 50 612 2 774
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 471 899 637
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 138 191 0
7.2 Muut arvopaperit 333 707 637
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 904 0
9 Muut saamiset 296 829 5 173
Vastaavaa yhteensä 1 953 018 13 799
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 824 416 −509
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 327 104 23 356
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 234 056 51 384
2.2 Talletusmahdollisuus 15 292 −27 888
2.3 Määräaikaistalletukset 77 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 256 −140
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 146 −422
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 91 690 −7 626
5.1 Julkisyhteisöt 83 971 −7 649
5.2 Muut 7 719 23
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 42 441 −920
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 352 −564
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 322 1 417
8.1 Talletukset ja muut velat 16 322 1 417
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 552 0
10 Muut velat 179 630 −934
11 Arvonmuutostilit 331 533 0
12 Pääoma ja rahastot 79 832 2
Vastattavaa yhteensä 1 953 018 13 799

Yhteyshenkilöt