Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 25 februarie 2011

1 martie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 25 februarie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,1 miliarde EUR, până la 181,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
24 februarie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 70 de milioane USD 70 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au mărit cu 0,3 miliarde EUR, până la 331,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 0,2 miliarde EUR, până la 819,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 14,5 miliarde EUR, până la 97,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 3,8 miliarde EUR, până la 356,6 miliarde EUR. Miercuri, 23 februarie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 137 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 119,5 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 76,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 77 de miliarde EUR. Joi, 24 februarie 2011, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 38,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 39,8 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 17,1 miliarde EUR (faţă de 14,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 24,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost de 34,5 miliarde EUR).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 0,4 miliarde EUR, până la 138,2 miliarde EUR. Majorarea a reprezentat rezultatul net al cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al ajungerii la scadenţă a titlurilor aferente programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 25 februarie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 77,5 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,7 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 9,9 miliarde EUR, până la 212,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 367 433 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 226 514 −939
2.1 Creanţe asupra FMI 72 572 −51
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 153 942 −888
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 26 481 39
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 853 529
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 853 529
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 458 415 −13 067
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 119 454 −17 560
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 321 835 1 544
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 17 115 2 942
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 11 8
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 48 499 −2 967
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 469 757 670
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 138 191 353
7.2 Alte titluri 331 566 317
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 904 0
9 Alte active 298 423 9 522
Total active 1 952 278 −6 213
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 819 649 198
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 314 122 −19 123
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 212 268 −9 877
2.2 Facilitatea de depozit 24 718 −9 764
2.3 Depozite pe termen fix 77 000 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 136 17
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 837 −8
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 105 749 14 514
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 97 937 14 461
5.2 Alte angajamente 7 812 54
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 44 306 1 862
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 302 −841
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 14 441 −4
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 14 441 −4
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 552 0
10 Alte pasive 183 368 −2 987
11 Conturi de reevaluare 331 533 0
12 Capital şi rezerve 79 419 175
Total pasive 1 952 278 −6 213

Contacte media