Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. február 25.

2011. március 1.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. február 25-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,1 milliárd euróval csökkent, 181,7 milliárd euróra (lásd alább).

Rendkívüli műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. február 24. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 70 millió USD 70 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval 331,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,2 milliárd euróval, 819,6 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14,5 milliárd euróval 97,9 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 3,8 milliárd euróval csökkent, 356,6 milliárd euróra. 2011. február 23-án, szerdán lejárt egy 137 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 119,5 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 76,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 77 milliárd euro értékben. 2011. február 24-én, csütörtökön lejárt egy 38,2 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 39,8 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 17,1 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 14,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 24,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 34,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,4 milliárd euróval 138,2 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés az értékpapír-piaci program keretében elszámolt vásárlás és a fedezettkötvény-vásárlási program keretében lejárt értékpapír-állomány nettó eredménye. Ezért a 2011. február 25-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 77,5 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,7 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 9,9 milliárd euróval 212,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 367 433 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 226 514 −939
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 72 572 −51
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 153 942 −888
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 26 481 39
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 853 529
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 853 529
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 458 415 −13 067
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 119 454 −17 560
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 321 835 1 544
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 17 115 2 942
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 11 8
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 48 499 −2 967
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 469 757 670
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 138 191 353
7.2 Egyéb értékpapírok 331 566 317
8 Euróban denominált államadósság 34 904 0
9 Egyéb eszközök 298 423 9 522
Eszközök összesen 1 952 278 −6 213
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 819 649 198
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 314 122 −19 123
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 212 268 −9 877
2.2 Betéti rendelkezésre állás 24 718 −9 764
2.3 Lekötött betétek 77 000 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 136 17
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 837 −8
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 105 749 14 514
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 97 937 14 461
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 812 54
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 44 306 1 862
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 302 −841
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 441 −4
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 441 −4
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 552 0
10 Egyéb kötelezettségek 183 368 −2 987
11 Átértékelési számlák 331 533 0
12 Saját tőke 79 419 175
Források összesen 1 952 278 −6 213

Médiakapcsolatok