Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 25.2.2011

1.3.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 25.2.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,1 miljardilla eurolla 181,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
24.2.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 331,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 819,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 14,5 miljardilla eurolla 97,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 3,8 miljardilla eurolla 356,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 23.2.2011 erääntyi 137 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 119,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 76,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 77 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 24.2.2011 erääntyi 38,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 39,8 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 17,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 14,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 24,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 34,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 138,2 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen sekä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 25.2.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 77,5 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,7 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 9,9 miljardilla eurolla 212,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 367 433 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 226 514 −939
2.1 Saamiset IMF:ltä 72 572 −51
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 153 942 −888
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 481 39
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 853 529
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 853 529
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 458 415 −13 067
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 119 454 −17 560
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 321 835 1 544
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 17 115 2 942
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 11 8
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 48 499 −2 967
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 469 757 670
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 138 191 353
7.2 Muut arvopaperit 331 566 317
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 904 0
9 Muut saamiset 298 423 9 522
Vastaavaa yhteensä 1 952 278 −6 213
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 819 649 198
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 314 122 −19 123
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 212 268 −9 877
2.2 Talletusmahdollisuus 24 718 −9 764
2.3 Määräaikaistalletukset 77 000 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 136 17
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 837 −8
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 105 749 14 514
5.1 Julkisyhteisöt 97 937 14 461
5.2 Muut 7 812 54
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 44 306 1 862
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 302 −841
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 14 441 −4
8.1 Talletukset ja muut velat 14 441 −4
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 552 0
10 Muut velat 183 368 −2 987
11 Arvonmuutostilit 331 533 0
12 Pääoma ja rahastot 79 419 175
Vastattavaa yhteensä 1 952 278 −6 213
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle