Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 18 februarie 2011

22 februarie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 18 februarie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,4 miliarde EUR, până la 181,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
17 februarie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 70 de milioane USD 70 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au mărit cu 0,7 miliarde EUR, până la 331,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 2,2 miliarde EUR, până la 819,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 1,1 miliarde EUR, până la 83,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 23,7 miliarde EUR, până la 360,4 miliarde EUR. Miercuri, 16 februarie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 156,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 137 de miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 76,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 76,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 14,2 miliarde EUR (faţă de 0,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 34,5 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost de 17 miliarde EUR).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 0,7 miliarde EUR, până la 137,8 miliarde EUR. Majorarea s-a datorat rezultatului net al cumpărărilor decontate şi al ajungerii la scadenţă a titlurilor în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 18 februarie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 77,1 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,7 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 16,7 miliarde EUR, până la 222,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 367 432 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 227 453 −2 309
2.1 Creanţe asupra FMI 72 623 1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 154 830 −2 309
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 26 443 395
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 324 −519
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 324 −519
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 471 482 −6 181
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 137 015 −19 695
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 320 291 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 14 173 13 518
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 3 −4
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 51 466 2 172
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 469 087 1 371
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 137 838 671
7.2 Alte titluri 331 249 700
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 904 0
9 Alte active 288 901 7 419
Total active 1 958 491 2 349
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 819 451 −2 220
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 333 245 802
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 222 145 −16 668
2.2 Facilitatea de depozit 34 482 17 453
2.3 Depozite pe termen fix 76 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 118 17
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 846 −45
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 91 235 1 057
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 83 476 1 096
5.2 Alte angajamente 7 759 −39
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 42 444 −1 044
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 144 756
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 14 445 −2 285
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 14 445 −2 285
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 552 0
10 Alte pasive 186 355 5 327
11 Conturi de reevaluare 331 533 0
12 Capital şi rezerve 79 243 0
Total pasive 1 958 491 2 349

Contacte media