Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. vasario 18 d.

2011 m. vasario 22 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. vasario 18 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 181,8 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingosios operacijos
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. vasario 17 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 70 mln. JAV dolerių 70 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 331,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 819,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 83,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 23,7 mlrd. eurų – iki 360,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. vasario 16 d., baigėsi 156,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 137 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 76,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 76,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 14,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 34,5 mlrd. eurų (palyginti su 17 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 137,8 mlrd. eurų – dėl grynojo rezultato, gauto įvykdžius pirkimus pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir suėjus šios programos vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. vasario 18 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai buvo 77,1 mlrd. eurų ir 60,7 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,7 mlrd. eurų – iki 222,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 367 432 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 227 453 −2 309
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 72 623 1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 154 830 −2 309
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 443 395
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 324 −519
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 324 −519
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 471 482 −6 181
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 137 015 −19 695
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 320 291 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 14 173 13 518
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −4
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 51 466 2 172
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 469 087 1 371
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 137 838 671
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 331 249 700
8 Valdžios skola eurais 34 904 0
9 Kitas turtas 288 901 7 419
Visas turtas 1 958 491 2 349
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 819 451 −2 220
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 333 245 802
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 222 145 −16 668
2.2 Indėlių galimybė 34 482 17 453
2.3 Terminuotieji indėliai 76 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 118 17
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 846 −45
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 91 235 1 057
5.1 Valdžiai 83 476 1 096
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 759 −39
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 42 444 −1 044
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 144 756
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 445 −2 285
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 14 445 −2 285
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 552 0
10 Kiti įsipareigojimai 186 355 5 327
11 Perkainojimo sąskaitos 331 533 0
12 Kapitalas ir rezervai 79 243 0
Visi įsipareigojimai 1 958 491 2 349

Kontaktai žiniasklaidai