Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. február 18.

2011. február 22.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. február 18-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,4 milliárd euróval csökkent, 181,8 milliárd euróra (lásd alább).

Rendkívüli műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. február 17. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 70 millió USD 70 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,7 milliárd euróval 331,2 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,2 milliárd euróval 819,5 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1,1 milliárd euróval 83,5 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 23,7 milliárd euróval csökkent, 360,4 milliárd euróra. 2011. február 16-án, szerdán lejárt egy 156,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 137 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 76,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 76,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 14,2 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,7 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 34,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 17 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,7 milliárd euróval 137,8 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés az értékpapír-piaci program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás, illetve -lejárat nettó eredménye. Ezért a 2011. február 18-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 77,1 milliárd eurót, a fedezettkötvény-vásárlási program portfóliójának értéke pedig 60,7 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 16,7 milliárd euróval 222,1 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 367 432 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 227 453 −2 309
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 72 623 1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 154 830 −2 309
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 26 443 395
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 324 −519
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 324 −519
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 471 482 −6 181
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 137 015 −19 695
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 320 291 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 14 173 13 518
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 3 −4
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 51 466 2 172
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 469 087 1 371
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 137 838 671
7.2 Egyéb értékpapírok 331 249 700
8 Euróban denominált államadósság 34 904 0
9 Egyéb eszközök 288 901 7 419
Eszközök összesen 1 958 491 2 349
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 819 451 −2 220
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 333 245 802
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 222 145 −16 668
2.2 Betéti rendelkezésre állás 34 482 17 453
2.3 Lekötött betétek 76 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 118 17
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 846 −45
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 91 235 1 057
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 83 476 1 096
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 759 −39
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 42 444 −1 044
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 144 756
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 445 −2 285
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 445 −2 285
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 552 0
10 Egyéb kötelezettségek 186 355 5 327
11 Átértékelési számlák 331 533 0
12 Saját tőke 79 243 0
Források összesen 1 958 491 2 349

Médiakapcsolatok