Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 18.2.2011

22.2.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 18.2.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,4 miljardilla eurolla 181,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
17.2.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 331,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,2 miljardilla eurolla 819,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 1,1 miljardilla eurolla 83,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 23,7 miljardilla eurolla 360,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 16.2.2011 erääntyi 156,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 137 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 76,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 76,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 14,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,7 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 34,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 17 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 137,8 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen ja aiemmin hankittujen arvopaperien erääntymisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 18.2.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 77,1 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,7 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 16,7 miljardilla eurolla 222,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 367 432 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 227 453 −2 309
2.1 Saamiset IMF:ltä 72 623 1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 154 830 −2 309
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 443 395
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 324 −519
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 324 −519
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 471 482 −6 181
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 137 015 −19 695
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 320 291 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 14 173 13 518
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 3 −4
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 51 466 2 172
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 469 087 1 371
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 137 838 671
7.2 Muut arvopaperit 331 249 700
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 904 0
9 Muut saamiset 288 901 7 419
Vastaavaa yhteensä 1 958 491 2 349
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 819 451 −2 220
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 333 245 802
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 222 145 −16 668
2.2 Talletusmahdollisuus 34 482 17 453
2.3 Määräaikaistalletukset 76 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 118 17
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 846 −45
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 91 235 1 057
5.1 Julkisyhteisöt 83 476 1 096
5.2 Muut 7 759 −39
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 42 444 −1 044
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 144 756
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 14 445 −2 285
8.1 Talletukset ja muut velat 14 445 −2 285
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 552 0
10 Muut velat 186 355 5 327
11 Arvonmuutostilit 331 533 0
12 Pääoma ja rahastot 79 243 0
Vastattavaa yhteensä 1 958 491 2 349

Yhteyshenkilöt