Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 11 februarie 2011

15 februarie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 11 februarie 2011, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat tranzacţiilor cu monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 182,1 miliarde EUR pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
10 februarie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 70 de milioane USD 70 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au mărit cu 0,9 miliarde EUR, până la 330,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,3 miliarde EUR, până la 821,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 5,7 miliarde EUR, până la 82,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 19,1 miliarde EUR, până la 384 de miliarde EUR. Miercuri, 9 februarie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 213,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 156,7 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 70,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 61,5 miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri, 9 februarie 2011, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 68,2 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 76,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 17 miliarde EUR (faţă de 71,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas nemodificate la 137,2 miliarde EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 11 februarie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 76,5 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,7 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 0,5 miliarde EUR, până la 238,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 367 432 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 229 761 379
2.1 Creanţe asupra FMI 72 622 8
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 157 139 371
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 26 048 −19
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 843 3 460
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 843 3 460
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 477 663 −65 249
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 156 709 −57 015
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 320 291 −8 879
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 656 654
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 7 −9
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 49 294 535
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 467 716 868
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 137 167 0
7.2 Alte titluri 330 548 868
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 904 0
9 Alte active 281 482 570
Total active 1 956 143 −59 456
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 821 671 −1 324
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 332 443 −46 633
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 238 812 −492
2.2 Facilitatea de depozit 17 029 −54 418
2.3 Depozite pe termen fix 76 500 8 280
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 102 −4
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 890 −6 655
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 90 178 −5 627
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 82 380 −5 673
5.2 Alte angajamente 7 798 46
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 43 487 416
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 388 289
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 730 48
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 730 48
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 552 0
10 Alte pasive 181 028 −433
11 Conturi de reevaluare 331 533 0
12 Capital şi rezerve 79 243 462
Total pasive 1 956 143 −59 456
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media