Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. vasario 11 d.

2011 m. vasario 15 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. vasario 11 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir buvo 182,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais (žr. žemiau).

Ypatingosios operacijos
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. vasario 10 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 70 mln. JAV dolerių 70 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 330,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 821,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,7 mlrd. eurų – iki 82,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 19,1 mlrd. eurų – iki 384 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. vasario 9 d., baigėsi 213,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 156,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 70,4 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 61,5 mlrd. eurų vertės operacija. Taip pat trečiadienį, 2011 m. vasario 9 d., baigėsi 68,2 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 76,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,7 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 17 mlrd. eurų (palyginti su 71,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė ir buvo 137,2 mlrd. eurų. Dėl to 2011 m. vasario 11 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 76,5 mlrd. eurų ir 60,7 mlrd. eurų. Abu portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 238,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 367 432 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 229 761 379
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 72 622 8
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 157 139 371
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 048 −19
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 843 3 460
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 843 3 460
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 477 663 −65 249
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 156 709 −57 015
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 320 291 −8 879
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 656 654
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 −9
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 49 294 535
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 467 716 868
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 137 167 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 330 548 868
8 Valdžios skola eurais 34 904 0
9 Kitas turtas 281 482 570
Visas turtas 1 956 143 −59 456
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 821 671 −1 324
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 332 443 −46 633
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 238 812 −492
2.2 Indėlių galimybė 17 029 −54 418
2.3 Terminuotieji indėliai 76 500 8 280
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 102 −4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 890 −6 655
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 90 178 −5 627
5.1 Valdžiai 82 380 −5 673
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 798 46
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 43 487 416
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 388 289
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 730 48
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 730 48
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 552 0
10 Kiti įsipareigojimai 181 028 −433
11 Perkainojimo sąskaitos 331 533 0
12 Kapitalas ir rezervai 79 243 462
Visi įsipareigojimai 1 956 143 −59 456
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai