Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. február 11.

2011. február 15.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. február 11-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik központi bankja által végrehajtott aranyérmeügylet állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint likviditásbővítő USA-dollár ügyletek következtében 182,1 milliárd euro volt, tehát gyakorlatilag nem változott (lásd alább).

Rendkívüli műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. február 10. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 70 millió USD 70 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,9 milliárd euróval 330,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,3 milliárd euróval 821,7 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,7 milliárd euróval csökkent, 82,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 19,1 milliárd euróval csökkent, 384 milliárd euróra. 2011. február 9-én, szerdán lejárt egy 213,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 156,7 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 70,4 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 61,5 milliárd euro értékben. Szintén 2011. február 9-én, szerdán 68,2 milliárd euro értékben betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 76,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,7 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 17 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 71,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) nem változott, értéke 137,2 milliárd euro maradt. Így a 2011. február 11-ével záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 76,5 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,7 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 0,5 milliárd euróval 238,8 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 367 432 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 229 761 379
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 72 622 8
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 157 139 371
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 26 048 −19
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 843 3 460
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 843 3 460
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 477 663 −65 249
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 156 709 −57 015
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 320 291 −8 879
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 656 654
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 7 −9
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 49 294 535
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 467 716 868
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 137 167 0
7.2 Egyéb értékpapírok 330 548 868
8 Euróban denominált államadósság 34 904 0
9 Egyéb eszközök 281 482 570
Eszközök összesen 1 956 143 −59 456
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 821 671 −1 324
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 332 443 −46 633
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 238 812 −492
2.2 Betéti rendelkezésre állás 17 029 −54 418
2.3 Lekötött betétek 76 500 8 280
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 102 −4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 890 −6 655
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 90 178 −5 627
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 82 380 −5 673
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 798 46
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 43 487 416
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 388 289
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 730 48
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 730 48
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 552 0
10 Egyéb kötelezettségek 181 028 −433
11 Átértékelési számlák 331 533 0
12 Saját tőke 79 243 462
Források összesen 1 956 143 −59 456