Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 11.2.2011

15.2.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 11.2.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin käytyä kauppaa kultakolikoilla.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 182,1 miljardissa eurossa asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
10.2.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 330,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,3 miljardilla eurolla 821,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 5,7 miljardilla eurolla 82,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 19,1 miljardilla eurolla 384 miljardiin euroon. Keskiviikkona 9.2.2011 erääntyi 213,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 156,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 70,4 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 61,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio. Keskiviikkona 9.2.2011 erääntyi myös 68,2 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 76,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 17 miljardia euroa (edellisellä viikolla 71,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli edelleen 137,2 miljardia euroa. Perjantaina 11.2.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 76,5 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,7 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 0,5 miljardilla eurolla 238,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 367 432 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 229 761 379
2.1 Saamiset IMF:ltä 72 622 8
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 157 139 371
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 048 −19
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 843 3 460
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 843 3 460
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 477 663 −65 249
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 156 709 −57 015
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 320 291 −8 879
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 656 654
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 7 −9
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 49 294 535
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 467 716 868
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 137 167 0
7.2 Muut arvopaperit 330 548 868
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 904 0
9 Muut saamiset 281 482 570
Vastaavaa yhteensä 1 956 143 −59 456
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 821 671 −1 324
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 332 443 −46 633
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 238 812 −492
2.2 Talletusmahdollisuus 17 029 −54 418
2.3 Määräaikaistalletukset 76 500 8 280
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 102 −4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 890 −6 655
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 90 178 −5 627
5.1 Julkisyhteisöt 82 380 −5 673
5.2 Muut 7 798 46
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 43 487 416
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 388 289
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 730 48
8.1 Talletukset ja muut velat 16 730 48
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 552 0
10 Muut velat 181 028 −433
11 Arvonmuutostilit 331 533 0
12 Pääoma ja rahastot 79 243 462
Vastattavaa yhteensä 1 956 143 −59 456