Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 11. veebruar 2011

15. veebruar 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

11. veebruaril 2011 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kauplemine kuldmüntidega.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel praktiliselt muutumatuna 182,1 miljardi euro tasemel.

Erakorralised operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
10. veebruar 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 70 miljonit USA dollarit 70 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,9 miljardi euro võrra 330,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,3 miljardi euro võrra 821,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 5,7 miljardi euro võrra 82,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 19,1 miljardi euro võrra 384 miljardi euroni. Kolmapäeval, 9. veebruaril 2011 möödus 213,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 156,7 miljardit eurot. Samal päeval möödus 70,4 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 61,5 miljardit eurot. Kolmapäeval, 9. veebruaril 2011 möödus ka 68,2 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 76,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,7 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 17 miljardi euro ulatuses (võrreldes 71,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis muutumatuna 137,2 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 11. veebruaril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 76,5 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 60,7 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,5 miljardi euro võrra 238,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 367 432 1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 229 761 379
2.1 Nõuded RVFle 72 622 8
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 157 139 371
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 26 048 −19
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 21 843 3 460
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 843 3 460
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 477 663 −65 249
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 156 709 −57 015
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 320 291 −8 879
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 656 654
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 7 −9
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 49 294 535
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 467 716 868
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 137 167 0
7.2 Muud väärtpaberid 330 548 868
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 904 0
9 Muud varad 281 482 570
Varad kokku 1 956 143 −59 456
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 821 671 −1 324
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 332 443 −46 633
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 238 812 −492
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 17 029 −54 418
2.3 Tähtajalised hoiused 76 500 8 280
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 102 −4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 890 −6 655
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 90 178 −5 627
5.1 Valitsussektor 82 380 −5 673
5.2 Muud kohustused 7 798 46
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 43 487 416
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 388 289
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 730 48
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 730 48
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 54 552 0
10 Muud kohustused 181 028 −433
11 Ümberhindluskontod 331 533 0
12 Kapital ja reservid 79 243 462
Kohustused kokku 1 956 143 −59 456
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid