Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 februarie 2011

8 februarie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 4 februarie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,2 miliarde EUR, până la 182,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
3 februarie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 70 de milioane USD 70 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au crescut cu 1,8 miliarde EUR, până la 329,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 1,6 miliarde EUR, până la 823 de miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 24,1 miliarde EUR, până la 88,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 9,4 miliarde EUR, până la 403,1 miliarde EUR. Miercuri, 2 februarie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 165,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 213,7 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 76,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 68,2 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 71,4 miliarde EUR (faţă de 24,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas practic nemodificate la 137,2 miliarde EUR. În săptămâna încheiată la data de 4 februarie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 76,5 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,7 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 27,4 miliarde EUR, până la 239,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 367 431 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 229 382 1 099
2.1 Creanţe asupra FMI 72 614 −273
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 156 768 1 372
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 26 067 −50
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 383 −795
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 383 −795
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 542 912 48 087
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 213 725 48 121
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 329 170 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 2
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 16 −36
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 48 758 1 907
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 466 848 1 722
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 137 167 −30
7.2 Alte titluri 329 681 1 752
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 904 −50
9 Alte active 280 913 −1 882
Total active 2 015 599 50 039
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 822 995 1 571
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 379 076 66 155
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 239 304 27 431
2.2 Facilitatea de depozit 71 446 47 030
2.3 Depozite pe termen fix 68 220 −8 280
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 105 −26
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 9 546 5 278
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 95 804 −24 190
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 88 053 −24 067
5.2 Alte angajamente 7 752 −123
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 43 071 −1 485
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 099 −761
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 682 1 991
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 682 1 991
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 552 0
10 Alte pasive 181 461 1 444
11 Conturi de reevaluare 331 532 0
12 Capital şi rezerve 78 781 37
Total pasive 2 015 599 50 039

Contacte media