Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. vasario 4 d.

2011 m. vasario 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. vasario 4 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 182,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingosios operacijos
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. vasario 3 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 70 mln. JAV dolerių 70 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 329,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 823 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 24,1 mlrd. eurų – iki 88,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,4 mlrd. eurų – iki 403,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. vasario 2 d., baigėsi 165,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 213,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 76,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 68,2 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 71,4 mlrd. eurų (palyginti su 24,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) iš esmės nepasikeitė ir buvo 137,2 mlrd. eurų. 2011 m. vasario 4 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 76,5 mlrd. eurų ir 60,7 mlrd. eurų. Abu portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 27,4 mlrd. eurų – iki 239,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 367 431 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 229 382 1 099
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 72 614 −273
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 156 768 1 372
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 067 −50
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 383 −795
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 383 −795
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 542 912 48 087
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 213 725 48 121
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 329 170 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 2
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 16 −36
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 48 758 1 907
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 466 848 1 722
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 137 167 −30
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 329 681 1 752
8 Valdžios skola eurais 34 904 −50
9 Kitas turtas 280 913 −1 882
Visas turtas 2 015 599 50 039
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 822 995 1 571
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 379 076 66 155
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 239 304 27 431
2.2 Indėlių galimybė 71 446 47 030
2.3 Terminuotieji indėliai 68 220 −8 280
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 105 −26
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 546 5 278
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 95 804 −24 190
5.1 Valdžiai 88 053 −24 067
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 752 −123
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 43 071 −1 485
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 099 −761
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 682 1 991
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 682 1 991
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 552 0
10 Kiti įsipareigojimai 181 461 1 444
11 Perkainojimo sąskaitos 331 532 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 781 37
Visi įsipareigojimai 2 015 599 50 039

Kontaktai žiniasklaidai