Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. február 4.

2011. február 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. február 4-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,2 milliárd euróval csökkent, 182,1 milliárd euróra (lásd alább).

Rendkívüli műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. február 3. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásnyújtó penziós ügylet 70 millió USD 70 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,8 milliárd euróval 329,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,6 milliárd euróval nőtt, 823 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 24,1 milliárd euróval csökkent, 88,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 9,4 milliárd euróval 403,1 milliárd euróra emelkedett. 2011. február 2-án, szerdán lejárt egy 165,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 213,7 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 76,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 68,2 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (megközelítőleg mint az előző héten), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 71,4 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 24,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 137,2 milliárd euróval gyakorlatilag nem változott. A 2011. február 4-ével záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 76,5 milliárd eurót, a fedezettkötvény-vásárlási program portfóliójának értéke pedig 60,7 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 27,4 milliárd euróval 239,3 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 367 431 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 229 382 1 099
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 72 614 −273
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 156 768 1 372
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 26 067 −50
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 383 −795
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 383 −795
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 542 912 48 087
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 213 725 48 121
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 329 170 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 2
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 16 −36
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 48 758 1 907
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 466 848 1 722
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 137 167 −30
7.2 Egyéb értékpapírok 329 681 1 752
8 Euróban denominált államadósság 34 904 −50
9 Egyéb eszközök 280 913 −1 882
Eszközök összesen 2 015 599 50 039
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 822 995 1 571
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 379 076 66 155
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 239 304 27 431
2.2 Betéti rendelkezésre állás 71 446 47 030
2.3 Lekötött betétek 68 220 −8 280
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 105 −26
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 9 546 5 278
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 95 804 −24 190
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 88 053 −24 067
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 752 −123
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 43 071 −1 485
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 099 −761
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 682 1 991
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 682 1 991
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 552 0
10 Egyéb kötelezettségek 181 461 1 444
11 Átértékelési számlák 331 532 0
12 Saját tőke 78 781 37
Források összesen 2 015 599 50 039

Médiakapcsolatok