Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.2.2011

8.2.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 4.2.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,2 miljardilla eurolla 182,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
3.2.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,8 miljardilla eurolla 329,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,6 miljardilla eurolla 823 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 24,1 miljardilla eurolla 88,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 9,4 miljardilla eurolla 403,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 2.2.2011 erääntyi 165,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 213,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 76,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 68,2 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 71,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 24,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli edelleen noin 137,2 miljardia euroa. Perjantaina 4.2.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 76,5 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,7 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 27,4 miljardilla eurolla 239,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 367 431 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 229 382 1 099
2.1 Saamiset IMF:ltä 72 614 −273
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 156 768 1 372
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 067 −50
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 383 −795
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 383 −795
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 542 912 48 087
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 213 725 48 121
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 329 170 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 2
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 16 −36
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 48 758 1 907
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 466 848 1 722
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 137 167 −30
7.2 Muut arvopaperit 329 681 1 752
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 904 −50
9 Muut saamiset 280 913 −1 882
Vastaavaa yhteensä 2 015 599 50 039
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 822 995 1 571
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 379 076 66 155
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 239 304 27 431
2.2 Talletusmahdollisuus 71 446 47 030
2.3 Määräaikaistalletukset 68 220 −8 280
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 105 −26
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 546 5 278
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 95 804 −24 190
5.1 Julkisyhteisöt 88 053 −24 067
5.2 Muut 7 752 −123
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 43 071 −1 485
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 099 −761
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 682 1 991
8.1 Talletukset ja muut velat 16 682 1 991
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 552 0
10 Muut velat 181 461 1 444
11 Arvonmuutostilit 331 532 0
12 Pääoma ja rahastot 78 781 37
Vastattavaa yhteensä 2 015 599 50 039

Yhteyshenkilöt