Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. veebruar 2011

8. veebruar 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

4. veebruaril 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 182,1 miljardi euroni.

Erakorralised operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
3. veebruar 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 70 miljonit USA dollarit 70 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,8 miljardi euro võrra 329,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,6 miljardi euro võrra 823 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 24,1 miljardi euro võrra 88,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 9,4 miljardi euro võrra 403,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 2. veebruaril 2011 möödus 165,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 213,7 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 76,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 68,2 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 71,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 24,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis praktiliselt muutumatuna 137,2 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 4. veebruaril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 76,5 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 60,7 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 27,4 miljardi euro võrra 239,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 367 431 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 229 382 1 099
2.1 Nõuded RVFle 72 614 −273
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 156 768 1 372
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 26 067 −50
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 18 383 −795
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 383 −795
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 542 912 48 087
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 213 725 48 121
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 329 170 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 2
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 16 −36
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 48 758 1 907
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 466 848 1 722
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 137 167 −30
7.2 Muud väärtpaberid 329 681 1 752
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 904 −50
9 Muud varad 280 913 −1 882
Varad kokku 2 015 599 50 039
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 822 995 1 571
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 379 076 66 155
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 239 304 27 431
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 71 446 47 030
2.3 Tähtajalised hoiused 68 220 −8 280
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 105 −26
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 546 5 278
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 95 804 −24 190
5.1 Valitsussektor 88 053 −24 067
5.2 Muud kohustused 7 752 −123
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 43 071 −1 485
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 099 −761
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 682 1 991
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 682 1 991
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 54 552 0
10 Muud kohustused 181 461 1 444
11 Ümberhindluskontod 331 532 0
12 Kapital ja reservid 78 781 37
Kohustused kokku 2 015 599 50 039

Kontaktandmed