Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 21 ianuarie 2011

25 ianuarie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 21 ianuarie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 1,5 miliarde EUR, până la 182,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
20 ianuarie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 70 de milioane USD 70 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au crescut cu 1,4 miliarde EUR, până la 325,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 4,6 miliarde EUR, până la 823,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 23,5 miliarde EUR, până la 103,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a majorat cu 76,7 miliarde EUR, până la 373,4 miliarde EUR. Miercuri, 19 ianuarie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 180,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 176,9 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 74 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 76,5 miliarde EUR. Tot miercuri, 19 ianuarie 2011, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 68,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 70,4 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 27,5 miliarde EUR (faţă de 107,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 0,1 miliarde EUR, până la 137,2 miliarde EUR. Majorarea s-a datorat rezultatului net al cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al ajungerii la scadenţă a titlurilor aferente programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate şi programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 21 ianuarie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 76,5 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,8 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a mărit cu 63,3 miliarde EUR, până la 209,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 367 432 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 228 275 1 697
2.1 Creanţe asupra FMI 72 888 1 494
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 155 387 204
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 515 −472
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 129 −1 542
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 129 −1 542
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 477 514 −839
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 176 904 −3 176
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 300 502 2 284
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 91 59
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 18 −6
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 49 303 4 261
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 462 980 1 503
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 137 223 58
7.2 Alte titluri 325 757 1 445
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 954 0
9 Alte active 296 019 −633
Total active 1 961 122 3 976
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 823 133 −4 641
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 313 272 −14 258
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 209 122 63 250
2.2 Facilitatea de depozit 27 477 −79 723
2.3 Depozite pe termen fix 76 500 2 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 172 −286
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 007 142
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 112 127 23 917
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 103 916 23 484
5.2 Alte angajamente 8 211 433
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 46 141 −563
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 104 658
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 773 −952
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 773 −952
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 552 0
10 Alte pasive 181 737 −586
11 Conturi de reevaluare 331 545 0
12 Capital şi rezerve 78 733 260
Total pasive 1 961 122 3 976
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media