Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. sausio 21 d.

2011 m. sausio 25 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. sausio 21 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 182,4 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingosios operacijos
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. sausio 20 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 70 mln. JAV dolerių 70 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 325,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,6 mlrd. eurų – iki 823,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 23,5 mlrd. eurų – iki 103,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 76,7 mlrd. eurų – iki 373,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. sausio 19 d., baigėsi 180,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 176,9 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 74 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 76,5 mlrd. eurų. Taip pat trečiadienį, 2011 m. sausio 19 d., baigėsi 68,1 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 70,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 27,5 mlrd. eurų (palyginti su 107,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 137,2 mlrd. eurų – dėl grynojo rezultato, gauto įvykdžius pirkimus pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir suėjus padengtų obligacijų pirkimo programos bei Vertybinių popierių rinkų programos vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. sausio 21 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 76,5 mlrd. eurų ir 60,8 mlrd. eurų. Abu portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 63,3 mlrd. eurų – iki 209,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 367 432 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 228 275 1 697
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 72 888 1 494
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 155 387 204
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 515 −472
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 129 −1 542
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 129 −1 542
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 477 514 −839
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 176 904 −3 176
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 300 502 2 284
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 91 59
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 18 −6
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 49 303 4 261
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 462 980 1 503
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 137 223 58
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 325 757 1 445
8 Valdžios skola eurais 34 954 0
9 Kitas turtas 296 019 −633
Visas turtas 1 961 122 3 976
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 823 133 −4 641
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 313 272 −14 258
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 209 122 63 250
2.2 Indėlių galimybė 27 477 −79 723
2.3 Terminuotieji indėliai 76 500 2 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 172 −286
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 007 142
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 112 127 23 917
5.1 Valdžiai 103 916 23 484
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 211 433
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 46 141 −563
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 104 658
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 773 −952
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 773 −952
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 552 0
10 Kiti įsipareigojimai 181 737 −586
11 Perkainojimo sąskaitos 331 545 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 733 260
Visi įsipareigojimai 1 961 122 3 976
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai