Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. január 21.

2011. január 25.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. január 21-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 1,5 milliárd euróval 182,4 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

Rendkívüli műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. január 20. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 70 millió USD 70 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,4 milliárd euróval 325,8 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,6 milliárd euróval 823,1 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 23,5 milliárd euróval 103,9 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 76,7 milliárd euróval 373,4 milliárd euróra emelkedett. 2011. január 19-én, szerdán lejárt egy 180,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 176,9 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 74 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 76,5 milliárd euro értékben. 2011. január 19-én, szerdán emellett lejárt egy 68,1 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 70,4 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nullával), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 27,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 107,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,1 milliárd euróval 137,2 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés az értékpapír-piaci program keretében elszámolt vásárlás, valamint a fedezettkötvény-vásárlási és értékpapír-piaci programhoz tartozó értékpapír-állomány futamideje lejártának nettó eredménye. Ezért a 2011. január 21-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 76,5 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,8 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 63,3 milliárd euróval 209,1 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 367 432 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 228 275 1 697
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 72 888 1 494
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 155 387 204
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 515 −472
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 129 −1 542
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 129 −1 542
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 477 514 −839
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 176 904 −3 176
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 300 502 2 284
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 91 59
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 18 −6
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 49 303 4 261
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 462 980 1 503
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 137 223 58
7.2 Egyéb értékpapírok 325 757 1 445
8 Euróban denominált államadósság 34 954 0
9 Egyéb eszközök 296 019 −633
Eszközök összesen 1 961 122 3 976
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 823 133 −4 641
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 313 272 −14 258
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 209 122 63 250
2.2 Betéti rendelkezésre állás 27 477 −79 723
2.3 Lekötött betétek 76 500 2 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 172 −286
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 007 142
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 112 127 23 917
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 103 916 23 484
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 211 433
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 46 141 −563
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 104 658
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 773 −952
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 773 −952
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 552 0
10 Egyéb kötelezettségek 181 737 −586
11 Átértékelési számlák 331 545 0
12 Saját tőke 78 733 260
Források összesen 1 961 122 3 976