Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 21.1.2011

25.1.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 21.1.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,5 miljardilla eurolla 182,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
20.1.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,4 miljardilla eurolla 325,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 4,6 miljardilla eurolla 823,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 23,5 miljardilla eurolla 103,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 76,7 miljardilla eurolla 373,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 19.1.2011 erääntyi 180,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 176,9 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 74 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 76,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Keskiviikkona 19.1.2011 erääntyi myös 68,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 70,4 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 27,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 107,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 137,2 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen sekä velkapaperiohjelmassa ja euromääräisten katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 21.1.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 76,5 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,8 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 63,3 miljardilla eurolla 209,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 367 432 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 228 275 1 697
2.1 Saamiset IMF:ltä 72 888 1 494
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 155 387 204
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 515 −472
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 129 −1 542
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 129 −1 542
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 477 514 −839
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 176 904 −3 176
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 300 502 2 284
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 91 59
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 18 −6
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 49 303 4 261
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 462 980 1 503
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 137 223 58
7.2 Muut arvopaperit 325 757 1 445
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 954 0
9 Muut saamiset 296 019 −633
Vastaavaa yhteensä 1 961 122 3 976
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 823 133 −4 641
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 313 272 −14 258
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 209 122 63 250
2.2 Talletusmahdollisuus 27 477 −79 723
2.3 Määräaikaistalletukset 76 500 2 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 172 −286
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 007 142
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 112 127 23 917
5.1 Julkisyhteisöt 103 916 23 484
5.2 Muut 8 211 433
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 46 141 −563
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 104 658
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 773 −952
8.1 Talletukset ja muut velat 13 773 −952
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 552 0
10 Muut velat 181 737 −586
11 Arvonmuutostilit 331 545 0
12 Pääoma ja rahastot 78 733 260
Vastattavaa yhteensä 1 961 122 3 976
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle