Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 21. jaanuar 2011

25. jaanuar 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

21. jaanuaril 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 1,5 miljardi euro võrra 182,4 miljardi euroni.

Erakorralised operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
20. jaanuar 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 70 miljonit USA dollarit 70 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,4 miljardi euro võrra 325,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 4,6 miljardi euro võrra 823,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 23,5 miljardi euro võrra 103,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 76,7 miljardi euro võrra 373,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 19. jaanuaril 2011 möödus 180,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 176,9 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 74 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 76,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Kolmapäeval, 19. jaanuaril 2011 möödus ka 68,1 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 70,4 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 27,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 107,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,1 miljardi euro võrra 137,2 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames ning väärtpaberite tähtaegade möödumine tagatud võlakirjade ostuprogrammi ja väärtpaberiturgude programmi raames. Selle tulemusel ulatus 21. jaanuaril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 76,5 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 60,8 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 63,3 miljardi euro võrra 209,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 367 432 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 228 275 1 697
2.1 Nõuded RVFle 72 888 1 494
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 155 387 204
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 25 515 −472
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 19 129 −1 542
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 129 −1 542
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 477 514 −839
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 176 904 −3 176
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 300 502 2 284
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 91 59
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 18 −6
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 49 303 4 261
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 462 980 1 503
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 137 223 58
7.2 Muud väärtpaberid 325 757 1 445
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 954 0
9 Muud varad 296 019 −633
Varad kokku 1 961 122 3 976
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 823 133 −4 641
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 313 272 −14 258
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 209 122 63 250
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 27 477 −79 723
2.3 Tähtajalised hoiused 76 500 2 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 172 −286
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 007 142
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 112 127 23 917
5.1 Valitsussektor 103 916 23 484
5.2 Muud kohustused 8 211 433
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 46 141 −563
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 104 658
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 773 −952
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 773 −952
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 54 552 0
10 Muud kohustused 181 737 −586
11 Ümberhindluskontod 331 545 0
12 Kapital ja reservid 78 733 260
Kohustused kokku 1 961 122 3 976
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid