Menu

Situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2011 şi Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 7 ianuarie 2011

11 ianuarie 2011

Situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2011

Ca urmare a adoptării euro de către Estonia, Eesti Pank – banca centrală a acestei ţări – a devenit membră a Eurosistemului la data de 1 ianuarie 2011. În consecinţă, BCE publică situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2011, inclusiv datele din bilanţul contabil al Eesti Pank. Poziţiile exprimate anterior în coroane estoniene au fost transferate de la poziţiile exprimate „în valută” la cele exprimate „în euro”. Operaţiunile şi soldurile conturilor deţinute la rezidenţii din Estonia au fost transferate de la poziţiile bilanţiere aferente „nerezidenţilor zonei euro” la cele aferente „rezidenţilor zonei euro”. Totodată, poziţia capital şi rezerve (poziţia 12 din pasive) s-a majorat faţă de situaţia financiară săptămânală consolidată la 31 decembrie 2010 datorită aderării Eesti Pank la Eurosistem.

Active (milioane EUR) Sold
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 367 411
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 224 128
  2.1 Creanţe asupra FMI 71 392
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 152 735
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 26 947
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 23 023
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 23 023
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 546 747
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 227 865
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 298 217
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 20 623
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 25
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 17
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 45 885
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 458 606
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 134 829
  7.2 Alte titluri 323 778
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 954
9 Alte active 278 768
Total active 2 006 469
Pasive (milioane EUR) Sold
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 840 237
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 378 918
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 213 650
  2.2 Facilitatea de depozit 104 458
  2.3 Depozite pe termen fix 60 784
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 27
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 023
4 Certificate de debit emise 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 79 798
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 71 684
  5.2 Alte angajamente 8 114
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 47 588
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 995
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 14 346
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 14 346
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 552
10 Alte pasive 175 993
11 Conturi de reevaluare 331 546
12 Capital şi rezerve 78 473
Total pasive 2 006 469

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 7 ianuarie 2011 (comparativ cu situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2011)

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 7 ianuarie 2011, creşterea de 21 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat în principal cumpărării de aur efectuate de Eesti Pank pentru a‑şi acoperi contribuţia la activele externe de rezervă ale BCE în conformitate cu articolul 30.1 şi articolul 48.1 din Statutul SEBC.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la 180,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
6 ianuarie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 75 de milioane USD 70 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au scăzut cu 0,3 miliarde EUR, până la 323,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 5,4 miliarde EUR, până la 834,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 9,9 miliarde EUR, până la 81,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a înregistrat o scădere de 43,2 miliarde EUR, până la 338,3 miliarde EUR. Miercuri, 5 ianuarie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 227,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 195,7 miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri, 5 ianuarie 2011, o operaţiune de reglaj fin destinată furnizării de lichiditate cu scadenţa la 13 zile, în valoare de 20,6 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 60,8 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 73,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui înregistrat la 1 ianuarie 2011), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 81 de miliarde EUR (faţă de nivelul de 104,5 miliarde EUR consemnat la 1 ianuarie 2011).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 0,1 miliarde EUR, până la 134,9 miliarde EUR. Majorarea s-a datorat rezultatului net al cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi ajungerii la scadenţă a titlurilor aferente programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 7 ianuarie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 74,1 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,8 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 36,8 miliarde EUR, până la 176,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 367 432 21
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 225 011 883
  2.1 Creanţe asupra FMI 71 395 3
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 153 616 881
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 26 770 −177
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 343 −3 681
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 343 −3 681
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 493 963 −52 785
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 195 691 −32 174
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 298 217 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 −20 623
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 45 20
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 9 −8
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 46 845 960
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 458 435 −171
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 134 927 98
  7.2 Alte titluri 323 508 −270
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 954 0
9 Alte active 293 142 14 374
Total active 1 965 895 −40 574
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 834 831 −5 406
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 332 504 −46 414
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 176 862 −36 787
  2.2 Facilitatea de depozit 80 965 −23 493
  2.3 Depozite pe termen fix 73 500 12 717
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 176 1 149
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 295 −728
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 89 316 9 518
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 81 562 9 878
  5.2 Alte angajamente 7 753 −360
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 43 589 −3 999
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 152 157
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 14 740 395
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 14 740 395
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 552 0
10 Alte pasive 181 898 5 905
11 Conturi de reevaluare 331 545 0
12 Capital şi rezerve 78 473 0
Total pasive 1 965 895 −40 574

Contacte media