Az eurorendszer 2011. január 1-ji összevont nyitó pénzügyi kimutatása, és az eurorendszer 2011. január 7-i összevont pénzügyi kimutatása

2011. január 11.

Az eurorendszer összevont nyitó pénzügyi kimutatása, 2011. január 1.

Azzal, hogy Észtország átvette az eurót, az ország nemzeti központi bankja, az Eesti Pank 2011. január 1-jétől az eurorendszer tagja. Ezért az Európai Központi Banknak az eurorendszerről közzétett 2011. január 1-jére vonatkozó összevont nyitó pénzügyi kimutatása az Eesti Pank mérlegadatait is magában foglalja. Az előzőleg észt koronában denominált tételek a „devizában denominált” tételsorokról az „euróban denominált” sorokba kerültek át, az észt rezidensekkel való tranzakciók és számlaállományok pedig az „euroövezeten kívüli” mérlegtételekből az „euroövezetbeli” tételekbe lettek átvezetve. Ezenkívül az Eesti Pank eurorendszerhez való csatlakozása következtében a 2010. december 31-i összevont, heti pénzügyi kimutatáshoz képest megnövekedett a saját tőke állománya (forrásoldal, 12. tétel).

Eszközök (millió EUR) Egyenleg
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 367 411
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 224 128
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 71 392
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 152 735
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 26 947
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 23 023
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 23 023
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 546 747
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 227 865
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 298 217
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 20 623
  5.4 Strukturális repóműveletek 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 25
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 17
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 45 885
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 458 606
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 134 829
  7.2 Egyéb értékpapírok 323 778
8 Euróban denominált államadósság 34 954
9 Egyéb eszközök 278 768
Eszközök összesen 2 006 469
Források (millió EUR) Egyenleg
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 840 237
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 378 918
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 213 650
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 104 458
  2.3 Lekötött betétek 60 784
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 27
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 023
4 Kibocsátott adósságpapírok 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 79 798
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 71 684
  5.2 Egyéb kötelezettségek 8 114
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 47 588
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 995
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 346
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 346
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 552
10 Egyéb kötelezettségek 175 993
11 Átértékelési számlák 331 546
12 Saját tőke 78 473
Források összesen 2 006 469

Az eurorendszer 2011. január 7-i összevont, nyitó pénzügyi kimutatása (összehasonlítva az eurorendszer 2011. január 1-jei összevont nyitó pénzügyi kimutatásával)

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. január 7 -ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 21 millió eurós növekedése elsősorban az Eesti Pank aranyvásárlásának tudható be, amellyel a KBER alapokmánya 30.1 és 48.1 cikkében előírtnak megfelelően az EKB külső tartalékaihoz való hozzájárulását kívánta fedezni.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,2 milliárd euróval 180,3 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

Rendkívüli műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. január 6. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 75 millió USD 70 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval 323,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,4 milliárd euróval 834,8 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 9,9 milliárd euróval 81,6 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 43,2 milliárd euróval csökkent, 338,3 milliárd euróra. 2011. január 5-én, szerdán lejárt egy 227,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 195,7 milliárd euro értékben. Szintén 2011. január 5-én, szerdán lejárt egy 13 napos lejáratú 20,6 milliárd euro értékű likviditásbővítő finomhangoló művelet. Ugyanezen a napon 60,8 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és 73,5 milliárd euro értékben újabb betétgyűjtésre került sor egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele elenyésző volt (megközelítőleg 2011. január 1-jéhez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 81 milliárd eurót tett ki (szemben a 2011. január 1-ji 104,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,1 milliárd euróval 134,9 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt vásárlás és a fedezettkötvény-vásárlási program keretében lejárt értékpapír-állomány nettó eredménye. A 2011. január 7-ével záruló héten tehát az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 74,1 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program portfóliójának értéke pedig 60,8 milliárd eurót tesz ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 36,8 milliárd euróval 176,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 367 432 21
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 225 011 883
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 71 395 3
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 153 616 881
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 26 770 −177
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 343 −3 681
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 343 −3 681
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 493 963 −52 785
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 195 691 −32 174
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 298 217 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 −20 623
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 45 20
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 9 −8
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 46 845 960
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 458 435 −171
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 134 927 98
  7.2 Egyéb értékpapírok 323 508 −270
8 Euróban denominált államadósság 34 954 0
9 Egyéb eszközök 293 142 14 374
Eszközök összesen 1 965 895 −40 574
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 834 831 −5 406
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 332 504 −46 414
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 176 862 −36 787
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 80 965 −23 493
  2.3 Lekötött betétek 73 500 12 717
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 176 1 149
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 295 −728
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 89 316 9 518
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 81 562 9 878
  5.2 Egyéb kötelezettségek 7 753 −360
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 43 589 −3 999
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 152 157
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 740 395
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 740 395
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 552 0
10 Egyéb kötelezettségek 181 898 5 905
11 Átértékelési számlák 331 545 0
12 Saját tőke 78 473 0
Források összesen 1 965 895 −40 574

Médiakapcsolatok